درباره مازیکام

 مـازیکـام اولــیـن و تـنـها تـولــیـد کــنـنـده  رســمی و مـجاز  و تنها تولید کننده تخصصی انـواع ســیـفــون و فـلاش تانـک اتـومـاتـیـک در ایــران مـی باشـد

این مجموعه از سال 1383 تا کـنون با بـررسـی های مـکـرر درخـصـوص انـواع سـرویـسـهـای بـهـداشـتـی که در کـشـور سـاخـته شــده و بـررسـی اشـکالات پـیــش آمــده از لـحـاظ بـهـداشــتـی و مــصـرف آب و گــرفـتـگـی لـولـه هـای فـاضـلا ب که از جــمـلـه مـهـمتـریـن عــوامــل غــیـر قـابـل اســتـفـاده شـدن سـرویـسـهـا مـیـبـاشـد مـبادرت بـه طـراحـی و تـولـیـد انـواع سـیـفـونها و فـلاش تانـکـهـای  اتـومـاتـیـک نـمـوده اسـت

ره آورد ایـن تـلاش اخـذ پـنـج گــواهـی ثــبــت اخــتــراع و تـایـیـدیـه هـای وزارت صــنـایــع و وزارت بهـداشـت و درمـان و شـرکـت آب و فـاضـلاب و... مـی باشـد.

آنـچـه بـسـیـار مـهـم و شـایـان تـوجـه مـیـبـاشـد ایـن اسـت کـه مـحـصولات بـه گونه ای طـراحی شـده اند که ضـمـن داشـتـن ظاهـری عـادی در حـداقـل زمان بـدون نـیـاز بـه تـخـریـب در هـر سـرویـس قـابـل اسـتـفـاده باشـنـد.

الـبـتـه قـیـمـت بـسـیـارمـناسـب و دوام فـوق العـاده ، نـصـب توسط کارشناس  و گارانـتـی طـولانـی مـدت و خـدمـات پـس از فـروش نـیـز مـکـمـل زیـبـایـی و بـهـداشـت و صـرفـه جـویـی در مـصـرف آب خـواهـد بـود

 

لازم به ذکر است مازیکام اعتقادی به انجام کارهای تکراری و موازی کاری ندارد و لذا به جای تولید فلاش تانک (یعنی چیزی که توسط سایر تولیدی ها تولید شده ) از فلاش تانک های مرغوب موجود در بازار و با برند خودشان استفاده میکند وبا تجهیز این کالا ها به ادوات و مکانیزم های  ساخت مازیکام آنها را تبدیل به کالای با کارایی بالا میکند .

تمامی محصول با افتخار تولید مازیکام و ساخت ایران و دارای گارانتی میباشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

کلمات کلیدی : فلاشتانک اتوماتیک - فلاش تانک اتوماتیک - سیفون اتوماتیک - سیفون برقی - سیفون توالت - فلاشتانک برقی - فلاشتانک هوشمند - فلاش تانک برقی - فلاش تانک هوشمند - سیفون الکترونیک - فلاشتانک الکترونیک - فلاش تانک الکترونیک - شست و شوی توالت - نظافت توالت - توالت عمومی - کاهنده اب - شیر اتوماتیک - شیر الات اتوماتیک - چراغ الارم - نشانگر مشغول بودن سرویس - سرویس بهداشتی هوشمند -سرویس بهداشتی برقی - sdt,k hj,lhjd; - tghajhk; hj,lhjd; - tghjhk; hj,lhjd; - tghajhk; fvrd - tgha jhk; fvrd - ;hikni lwvt hf - tgha jhk; fvrd - j,hgj i,alkn - j,hgj fvrd - j,hgj ul,ld - sv,ds finhajd ul,ld

 

.