مدل فلاش تانک (FLX-F)

مـشـخـصـات فـنـی فلاشتانک اتـومـاتـیـک  مـازیـکام مـدل FLX –F

 

-         قابلیت فرمان 3 سنسور به صورت همزمان و یا تکی جهت کنترل تردد شخص در فضای سرویس (هـر نوع چیدمان در سرویس را پوشش خواهـد داد ).

-         قابلیت فرمان به چراغ و عـطر پاش و هـواکش در زمان ورود شخـص به سرویس و خاموش کردن این لـوازم مـدتی پـس از خـروج شخـص از سرویس .

-         قابلیت نصب سنسور لای درب ( مگنت – میکروسوئیچ ) برای سرویس های کوچک .

-         قابلیت فرمان به فلاش تانک و یا شیـر برقی .

-         دارای مدار صرفه جـویی در مصرف آب ( تخلیه دوگانه ).

-         دارای مدار آلارم جهت جلوگیری از تاخیر بیش از حـد افـراد در سرویس

          ( بیش از 17 دقـیقه تاخیـر).

-         دارای مـدارعـملکـرد هـفتگی ( در صورتی که از سرویس استفاده نشود هـرهـفته یک بار سیفـون به صورت خودکار عـمل خواهـد کرد که این عـمل باعـث جلـوگیری از خشک شدن آب در شتر گلو می شود ) .

-         چراغ اطلاع رسانی دوگانه ( قرمـز زمان اشغال – سبز در زمان آزاد بودن سرویس ).

-         زمانبندی چهارگانه در تایم اولیه تخلیه (استفاده کمتر از سه دقیقه از حالت بـدون آب تا 4 لیتـر تخـلیه متغـیر) .

-         قابلیت نصب و استفاده از شاسی فـرمان دستی .

-         سیستم دائم کار بوده و سالها بی نیاز از سرویس و نگهداری کار خواهـد کرد.

-         ولتاژ برق تمامی سنسورها و دستگاه 12 ولت که به وسیله ترانس همراه تامین می گردد.

-         ولتاژ کار در قسمت خروجی جهت فلاشتانک 12 ولت .

-         ولتاژ کار در قسمت خروجی شیر برقی 220 ولت .